Hizmetlerimiz \ Çevirmenlik Hizmetleri

 
 
 
 
 
 
Yurtdışından gelen hastalarımıza ken- dilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlamak için kendi ana dillerinde tercümanlık hizmeti sunuyoruz.  
 
Ayrıca kullanıcı klavuzları gibi yazılı dökümanları da kendilerine sağlamaktayız.